کابینت دیواری و زمینی استیل

کابینت استیل زمینی و دیواری

کابینت استیل زمینی در ابعاد استاندارد و سفارشی

ابعاد 85*65*100

ابعاد 85*65*120

ابعاد 85*65*150

ابعاد 85*65*190

 

کابینت استیل دیواری در ابعاد استاندارد و سفارشی

ابعاد 60*30*100

ابعاد 60*30*120

ابعاد 60*30*150

ابعاد 60*30*190