آبسرد کن استیل

آبسرد کن استیل

بدنه تمام استیل جهت استفاده در اماکن عمومی

در مدل تک شیره دو شیره ، سه شیره و چهار شیره