فریزر رویه میزکار

فریزر رویه میزکار

فریزر و یخچال رویه میزکار مورد استفاده در آشپزخانه های صنعتی و فست فود می باشد که از رویه این دستگاه میتوان به عنوان میزکار استفاده کرد

 در ابعاد 85*70*150 - 85*70*190