کانتر قاشق و چنگال

کانتر قاشق و چنگال

 ساخته شده از ورق استنلس استیل

در ابعاد استاندارد و سفارشی

درب دار و بدون درب بن ماری