کانتر صندوق

کانتر صندوق

کانتر صندوق کشو دار با نمای شیشه

ساخته شده از استیل خش دار

ابعاد سفارشی متناسب با فضای موجود