کانتر ساده

کانتر ساده

 ساخته شده از ورق استنلس استیل

در ابعاد استاندارد و سفارشی