ترولی آبچکان

ترولی آبچکان

ترولی آبچکان در ابعاد استاندارد و سفارشی

4 طبقه ، 5 طبقه

سبدها از جنس روکش pvc یا استیل

اسکلت تمام استیل

چرخ دار