سینک صنعتی

سینک صنعتی

سینک صنعتی در ابعاد استاندارد و سفارشی

ابعاد 85*65*120

ابعاد 85*65*150

ابعاد 85*65*190

دارای پاتروکی استیل

تمام استیل

رویه سینک در ضخامت های یک میل و 0.8 میل