قفسه بندی استیل | طبقه بندی استیل

قفسه بندی استیل | طبقه بندی استیل

قفسه بندی استیل در ابعاد استاندارد و سفارشی

کف طبقات بصورت ورق استیل و قوطی استیل

مناسب جهت سردخانه ها ، انبارها و آشپرخانه های صنعتی

چرخ دار و بدون چرخ