اجاق کته کبابی

اجاق کته کتابی

مناسب برای آشپزخانه های صنعتی و کترینگ ها

4،8،12،16 شعله، بدنه استیل پایه دار