کباب پز گازی

کباب پز گازی

کباب پز گازی در ابعاد مختلف

در مدل های پایه دار و بدون پایه

پایه ها از جنس استیل و پروفیل