فر گاز گریل دار

فر گاز گریل دار

اجاق گریدل فردار گازی جهت سرخ کردن مواد غذایی در فست فود،رستوران و ساندویچی مورد استفاده قرار می گیرد.

از جنس استیل در ابعاد استاندارد و سفارشی