هات داگ پز صنعتی

دستگاه هات داگ پز

رومیزی 8 ردیفه با ظرفیت 16 عدد هات داگ ، پخت بصورت چرخشی و یک نواخت

ابعاد 75*55*70