دستگاه همبرگرزن دستی

دستگاه همبرگرزن دستی

 

 

 همبرگر زن دستی نیمه اتوماتیک

بدنه استیل در دو قطر 13 و 15 سانتی متر