دستگاه سس زن

دستگاه سس زن

مناسب برای طعم دار و مزه دار کردن گوشت

دارای موتور گردان برای مخلوط کردن آسان