ساندویچ ساز

ساندویچ ساز

رومیزی ، رویه چدن ، در ابعاد سفارشی و استاندارد