سرخ کن کنتاکی

سرخ کن کنتاکی

مناسب برای پخت مرغ کنتاکی

تمام استیل ، دارای فیلتر تسویه روغن