فر ساندویچ

فر اغذیه ساندویچ

در ابعاد استاندارد و سفارشی

دارای لگن سرخ کن سینی چدن ، شعله با هود و بدون هود