همبرگرزن دستی نیمه اتوماتیک

دستگاه همبرگر زن دستی

دستگاه همبرگر زن دستی همبرگر زن دستی نیمه اتوماتیک بدنه استیل در دو قطر 13 و 15 سانتی متر

1397/08/29[ ادامه ... ][نمایش : 4456]

تجهیزات آشپزخانه صنعتی