میز معاینه دامپزشکی

میز معاینه دامپزشکی

میزمعاینه دامپزشکی  در ابعاد استاندارد و سفارشی

ابعاد 90*60*120

ابعاد 90*60*150

ابعاد 90*60*190

 دارای 4 عدد چرخ ترمزدار  یا بصورت تک پایه- دارای قلاب نگه دارنده حیوان و پایه سرم

تمام استیل - دارای مخزن تخلیه