فر پیتزا صندوقی

 فر پیتزا صندوقی تمام استیل

فر مخصوص پخت پیتزا یک طبقه و دو طبقه

سفارشی و استاندارد

در طرح های درجه دار و بدون درجه

فر پیتزا صندوقی 6 بشقاب ، 9 بشقاب ، 12 بشقاب ، 18 بشقاب ، 24 بشقاب