فرگاز صنعتی

فرگاز صنعتی

مناسب برای آشپزخانه های صنعتی و کترینگ ها در مدل های فردار و بدون فر

4 شعله ، بدنه استیل پایه دار و بدون پایه(اجاق گاز رومیزی)